Uitgangspunten

Het centrale uitgangspunt bij bestedingen vanuit het Dorpsfonds Haren is dat de activiteiten moeten bijdragen aan (een van) bovengenoemde doelstellingen maar tevens dat de activiteit past bij de kernwaarden (‘het DNA’) van Haren. Deze kernwaarden, reeds benoemd  in het onderzoeks- en adviesrapport “De kern van Haren“, zijn samen te vatten in de woorden ‘groen en kwaliteit’.

Groen

Dorpsfonds-Haren-Strand-DeLijteHaren is enkele jaren geleden uitgeroepen tot ‘groenste gemeente van Nederland’. Het aspect ‘groen’ laat zich bewijzen door:

  • Water: Hoornse Meer, Hoornse Plas, Paterswoldsemeer, Zuidlaardermeer, Drentse Aa, Hunze
  • Bossen: Scharlakenbos, Quintesbos, Appelbergen, Noordlaarderbos.
  • Natuurgebieden: Friescheveen, Sassenhein, Westerlanden, Besloten Venen, Onnerpolder, Oosterpolder
  • Pingo’s: diverse Pingoruïnes zoals in Appelbergen, Noordlaarderesch
  • De brede groene lanenstructuur met bomen / houtwallen
  • Hortus Botanicus Haren
  • Geologie: de hotspots van Geopark de Hondsrug.

Kwaliteit

Dorpsfonds-Haren-winkelfunctie

Het aspect ‘kwaliteit’  duidt op een bovengemiddeld kwalitatief winkelaanbod en een bovengemiddeld bestedingspatroon van de inwoners. Simpel gezegd willen we weer terug naar de situatie dat mensen van buiten de regio speciaal naar Haren komen vanwege onder andere een exclusief winkelaanbod. Een reden voor deze keus is tevens dat Haren bij voorkeur complementair moet zijn aan Groningen in zijn winkelaanbod.