Doelstellingen

In het meerjarenbeleidsplan van Stichting Dorpsfonds Haren zijn de volgende doelstellingen benoemd:

  1. Het verbeteren van het ‘product Haren’ door o.a. het inventariseren, krachten bundelen en verbeteren van de kwaliteit van het evenementenaanbod.
  2. Het verbeteren van de marketing en communicatie door o.a. in samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en makelaars het versterken van het brancheprofiel en het stimuleren van de invulling van leegstand, zodat de totale aantrekkingskracht van het centrum wordt vergroot en het creëren en verbeteren van verbindingen tussen verschillende partijen die actief zijn in het centrum van Haren om de organisatiegraad te versterken en samenwerking te bevorderen.
  3. Het verbeteren van de winkelfunctie door o.a. het zijn van een klankbord voor de Gemeente Haren met name van de in de centrumvisie genoemde onderdelen.

Haren-Haren-fietsband-Crescendo