Achtergrond

 

Meerdere partijen in de Gemeente Haren hebben de ambitie om de aantrekkingskracht van Gemeente Haren verder te versterken. De Gemeente Haren, Ondernemend Haren, de winkeliers, de horecaondernemers, de vastgoedeigenaren en culturele en maatschappelijke organisaties hebben hiervoor de handen ineengeslagen en hebben “Haren Centrumvisie” opgesteld, dat in december 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Aan de hand hiervan is de Stichting Dorpsfonds Haren opgericht voor de uitvoering van het meerjarenprogramma zoals beschreven in het “Voorstel tot inrichting van een Dorpsfonds Haren”. Hierin is de basis voor het dorpsmanagement geborgd door Stichting Dorpsfonds Haren dat zijn middelen krijgt uit een heffing op het OZB van niet woningen in de Gemeente Haren.