Wat is het Dorpsfonds-Haren

De Stichting Dorpsfonds Haren is opgericht met de ambitie om in samenwerking met ondernemers de (boven)regionale en lokale aantrekkingskracht te vergroten, en daarmee de economische functie en belevingswaarde van de Gemeente Haren te versterken.

Meerdere partijen in de Gemeente Haren hebben de ambitie om de aantrekkingskracht van Gemeente Haren verder te versterken. De Gemeente Haren, Ondernemend Haren, de winkeliers, de horecaondernemers, de vastgoedeigenaren en culturele en maatschappelijke organisaties hebben hiervoor de handen ineengeslagen en hebben “Haren Centrumvisie” opgesteld, dat in december 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Aan de hand hiervan is de Stichting Dorpsfonds Haren opgericht voor de uitvoering van het meerjarenprogramma zoals beschreven in het “Voorstel tot inrichting van een Dorpsfonds Haren”. Hierin is de basis voor het dorpsmanagement geborgd door Stichting Dorpsfonds Haren dat zijn middelen krijgt uit een heffing op de OZB van niet woningen in de Gemeente Haren.

Dorpsfonds-Haren-winkelfunctie-kwaliteitIn het meerjarenbeleidsplan van Stichting Dorpsfonds Haren zijn de volgende doelstellingen benoemd:

  1. Het verbeteren van het ‘product Haren’ door o.a. het inventariseren, krachten bundelen en verbeteren van de kwaliteit van het evenementenaanbod.
  2. Het verbeteren van de marketing en communicatie door o.a. in samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en makelaars het versterken van het brancheprofiel en het stimuleren van de invulling van leegstand, zodat de totale aantrekkingskracht van het centrum wordt vergroot en het creëren en verbeteren van verbindingen tussen verschillende partijen die actief zijn in het centrum van Haren om de organisatiegraad te versterken en samenwerking te bevorderen.
  3. Het verbeteren van de winkelfunctie door o.a. het zijn van een klankbord voor de Gemeente Haren met name van de in de centrumvisie genoemde onderdelen.

Marklinq-rapportage-De-kern-van-HarenHet centrale uitgangspunt bij bestedingen vanuit het Dorpsfonds Haren is dat de activiteiten moeten bijdragen aan (een van) bovengenoemde doelstellingen maar tevens dat de activiteit past bij de kernwaarden (‘het DNA’) van Haren.

 

Deze kernwaarden, reeds benoemd  in het onderzoeks- en adviesrapport “De kern van Haren“, zijn samen te vatten in de woorden ‘kwaliteit en groen’.

Haren-Brinkhorst-500Het aspect ‘kwaliteit’  duidt op een bovengemiddeld kwalitatief winkelaanbod en een bovengemiddeld bestedingspatroon van de inwoners.

Simpel gezegd willen we weer terug naar de situatie dat mensen van buiten de regio speciaal naar Haren komen vanwege onder andere een exclusief winkelaanbod.

Een reden voor deze keus is tevens dat Haren bij voorkeur complementair moet zijn aan Groningen in zijn winkelaanbod.

Dorpsfonds-Haren-Strand-DeLijte-500Haren is enkele jaren geleden uitgeroepen tot ‘groenste gemeente van Nederland’. Het aspect ‘groen’ laat zich bewijzen door:

  • Water: Hoornse Meer, Hoornse Plas, Paterswoldsemeer, Zuidlaardermeer, Drentse Aa, Hunze
  • Bossen: Scharlakenbos, Quintesbos, Appelbergen, Noordlaarderbos.
  • Natuurgebieden: Friescheveen, Sassenhein, Westerlanden, Besloten Venen, Onnerpolder, Oosterpolder
  • Pingo’s: diverse Pingoruïnes zoals in Appelbergen, Noordlaarderesch
  • De brede groene lanenstructuur met bomen / houtwallen
  • Hortus Botanicus Haren
  • Geologie: de hotspots van Geopark de Hondsrug.