Gebiedsafbakening initiatieven

Een belangrijk criterium is dat de publieksgerichte functies binnen het afgebakende gebied direct of indirect rendement krijgen van de activiteiten of projecten die de Stichting Dorpsfonds Haren oppakt. De afbakening is dan in dit geval uiteraard de gemeente Haren.

Gemeente-Haren-2