Voor wie is Dorpsfonds Haren

Dorpsfonds Haren is voor initiatiefnemers die een evenement organiseren. Een initiatiefnemer is iedere organisatie die een rechtspersoonlijkheid bezit en collectieve doelen nastreeft, en die een gemeentebreed evenement organiseert. Inwoners van de Gemeente Haren kunnen initiatieven indienen, indien die zijn gekoppeld aan bij het Dorpsfonds bekende organisaties.

Dorpsfonds-Haren-versterking-500Initiatieven die bij het Dorpsfonds kunnen worden ingediend zullen worden beoordeeld op onderstaande hoofdzaken:

  1. Draagt het bij aan versterking van bestedingen van bewoners en (potentiële) bezoekers?
  2. Versterkt het het DNA van Haren?
  3. Vindt het initiatief plaats vanuit het afgebakend gebied?

 

 

 

Gemeente-Haren-2Een belangrijke criterium voor de gebiedsafbakening is dat de publieksgerichte functies binnen het afgebakende gebied direct of indirect rendement krijgen van de activiteiten of projecten die de Stichting Dorpsfonds Haren oppakt. Bovendien moet de afbakening, in dit geval dus de gemeente Haren, aansluiten bij de centrale doelstelling.