Convenant

nov01

Dorpsfonds Haren per 1 november officieel een feit

Het bestuur van Stichting Dorpsfonds Haren en wethouder Paula Lambeck van Haren ondertekenden woensdag 28 oktober 2015 het convenant waarmee het Dorpsfonds Haren officieel een feit is.

Het convenant treedt in werking op 1 november 2015 en loopt tot 31 december 2018. Het fonds wordt gefinancierd vanuit een verhoging van de ozb voor niet-woningen en heeft als doel het gebied van de gemeente Haren te versterken en te vermarkten.

Onafhankelijke vertegenwoordiging

“Met het Dorpsfonds is een ‘onafhankelijke’ en slagvaardige vertegenwoordiging van partijen gecreëerd, die met alle organisaties in Haren kan werken aan de versterking van het ‘merk’ Haren, oftewel het woon-, vestigings- en ondernemersklimaat in de gemeente Haren”, stellen de betrokkenen. Het uitgangspunt van het fonds is dat Haren moet worden versterkt vanuit de kernwaarden kwaliteit en groen.

Marketingplan

Voor 2016 heeft het Dorpsfonds een marketingplan opgesteld met allerlei plannen waaronder verbetering van het Raadhuisplein, tegengaan van leegstand door aanstelling van een centrummanager en ontwikkelen van een nieuw, passend Harens evenement. Ook wil het Dorpsfonds meer fiets- en wandelroutes laten ontwikkelen, mede in aansluiting bij Geopark de Hondsrug waar de gemeente Haren sinds dit jaar bij is aangesloten.

Toekomst

De realisatie van alle plannen hangt af van de gemeenteraad die begin november de begroting voor 2016 bespreekt (inmiddels is die goedgekeurd). In februari wordt een website gelanceerd, waarop informatie rondom het Dorpsfonds en haar activiteiten te lezen is.

Bron: Harener Weekblad
Read More