Dorpsfonds Nieuws

jul11

Raadhuisplein Haren wordt vernieuwd

Het Raadhuisplein in Haren krijgt een nieuw gezicht. Er komt meer groen en een betere indeling voor de vrijdagsmarkt. Het ontwerp is geïnitieerd door het Dorpsfonds Haren. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het plan goedgekeurd. De uitvoering wordt momenteel aanbesteed onder de Harense hoveniers. Eind september is alles gereed.

Het Raadhuisplein heeft na de sloop van het oude gemeentehuis veel aan karakter ingeboet. De bezoekers van het plein vinden praktisch unaniem dat er geen prettige sfeer hangt. Het Dorpsfonds is opgericht om de gemeente Haren aantrekkelijker te maken en beter op de kaart zetten. Door het Raadhuisplein aan te pakken wordt het centrum van Haren groener en intiemer en prettiger om te verblijven.

De vierde wand, die ieder rechthoekig plein eigenlijk nodig heeft, is verdwenen en komt pas terug als er nieuwbouw wordt gerealiseerd op het Haderaplein. Dit laat nog even op zich wachten. Daarom heeft het Dorpsfonds Haren een plan gemaakt voor een tijdelijke invulling, voor zolang als het plein-afsluitende gebouw op het Haderaplein er nog niet staat. En misschien kan deze invulling na de bouw zelfs permanent gemaakt worden.

Het Dorpsfonds is financieel niet toereikend om alles op de schop te nemen. Dus is er een plan gemaakt met de bestaande middelen en enkele kleine toevoegingen. Wat is er al: er staan nu enkele bomen in bakken. Door deze strategisch te plaatsen komt er ordening op het plein. Rond het plein komen extra bomen. Ten behoeve van de flexibiliteit worden deze eveneens in bakken geplaatst. Ook komen er groene stroken met betonnen randen op zithoogte. Het beton wordt afgedekt met hardhouten delen, waarop bezoekers aangenaam kunnen gaan zitten. Het groen bestaat uit een combinatie van gras, struiken en bomen die het hele jaar groen blijven. En er komt meer ruimte voor fietsen.

Ook de vrijdagsmarkt krijgt een betere plek. Door de kramen te verplaatsen van de plek die ze nu hebben, langs het fietspad, naar het midden van het plein wordt de sfeer intiemer. Op dit moment wordt er gesproken met de marktkooplui om samen met hen de meest ideale indeling van de kramen te zoeken. Het is de bedoeling dat de auto’s niet op het plein komen te staan maar op de naastliggende parkeerplaats. Op de plek van de markt kunnen ook de incidentele evenementen plaatsvinden. Het Dorpsfonds Haren is er trots op dat dit plan zo snel na haar oprichting kan worden uitgevoerd.

 

Deel bericht: