Dorpsfonds Nieuws

In februari en maart hebben 13 ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties in de toeristische sector van de noordelijke Hondsrug aan een ambassadeurscursus deelgenomen.

mrt08

Ambassadeurs De Hondsrug UNESCO Global Geopark krijgen certificaat

In  februari en maart hebben 13  ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties in de toeristische sector van de noordelijke Hondsrug aan een ambassadeurscursus deelgenomen. Ze zijn meegenomen in de wereld van ijstijden, prehistorie, veen, natuur en andere boeiende verhalen waar het Hondsruggebied zich door kenmerkt. Daarnaast weten ze nu veel over gastvrijheid, trends, de bezoeker die naar het gebied op vakantie gaat en streekproducten.  Met deze kennis wordt verwacht dat zij de gasten die naar  hun regio komen nog  beter van informatie kunnen voorzien en nog gastvrijer gaan ontvangen. Dit met de bedoeling dat de gast met een goed gevoel en enthousiast weer naar huis gaat en daar vooral door vertelt  hoe mooi en bijzonder het Hondsruggebied is.  Een herhaal bezoek aan De Hondsrug ligt dan eveneens voor de hand. Op 7 maart hebben de deelnemers een certificaat en ambassadeursbordje ontvangen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen.

UNESCO status biedt kansen

Het Hondsruggebied heeft sinds 2015 een UNESCO status en is sindsdien De Hondsrug UNESCO Global Geopark. Het gebied is vanaf dat moment een wereldspeler geworden. Dat biedt kansen voor de toeristische sector maar het is niet altijd voor ondernemers duidelijk hoe je dat vertaalt naar activiteiten, producten en arrangementen. De deelnemers hebben nu handvatten om hiermee hun eigen onderneming of organisatie te versterken.

Streekconsulent

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers in gesprek met de streekconsulent Paul Wijers. Samen met hem kan gekeken worden hoe de opgedane kennis concreet toegepast kan worden . Na een half jaar wordt met de deelnemers geëvalueerd hoe de cursus hen heeft geholpen de Ambassadeursfunctie goed in te vullen.

Ambassadeurs

Alle deelnemers hebben op 7 maart bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen een certificaat gekregen en een bordje voor aan de muur met daarop de tekst dat de onderneming of organisatie ambassadeur is van het De UNESCO Global Geopark. In november 2016 is de eerste Ambassadeurscursus in Zuidoost Drenthe van start gegaan, 32 ondernemers hebben destijds het certificaat en ambassadeursbordje uitgereikt gekregen. Op 16 maart wordt de tweede cursus in Zuidoost-Drenthe met ruim dertig deelnemers afgerond. Ruim 80 ondernemers en organisaties in de toeristische sector mogen zich dan Ambassadeur van De Hondsrug UNESCO Global Geopark noemen.

Streekeigen Ondernemen

Dit project is onderdeel van het project Streekeigen Ondernemen. Dit is een gezamenlijk project van de gemeenten Hoogeveen, Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn en Aa en Hunze, de provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe.

Op stap in Groningen met stadsarcheoloog Gert Kortekaas

Deel bericht: