Bestuursberichten

Mededelingen van het bestuur van Dorpsfonds Haren

feb26

Bestuurssamenstelling gewijzigd

De samenstelling van het bestuur van het Dorpsfonds Haren is gewijzigd.

Afgetreden zijn Gaby Poell en Rolinde Weide.

Toegetreden is Marjan Bachman (secretaris).

De nieuwe contactpersoon naar de gemeente Groningen/Haren is Eddy Bijleveld, Gem. Groningen/Haren, Economische Zaken.
Evelien Radix doet de administratieve ondersteuning.

Het bestuur bestaat nu uit:

 • Karel Jan Alsem; voorzitter
 • Emile Koopmans; vice-voorzitter
 • Marjan Bachman: secretaris
 • Jeroen de Grijs; penningmeester
 • Egon Russo; bestuurslid

 

Read More
jun20

Wessel Poeder op Haren FM

Tijdens de jaarlijkse braderie op zaterdag 4 juni was centrummanager Wessel Poeder te gast bij Haren FM. [···]

Read More
mei22

Dorpsfonds Haren benoemt Wessel Poeder als centrummanager

Het Dorpsfonds Haren heeft Wessel Poeder benoemd als Centrummanager. Met deze benoeming kan verdere invulling worden gegeven aan de uitvoering van de plannen van het Dorpsfonds. Met als doel het verbeteren van het product “Haren” en daarmee het klantenpotentieel voor ondernemers te vergroten. Dit in lijn met het rapport Centrumvisie Haren van eind 2015.

Doel van het ondernemersfonds en rol centrummanager

Het Dorpsfonds is er voor en door ondernemers. Naast het stimuleren en verbeteren van het winkelaanbod en het evenementenaanbod heeft het Dorpsfonds als doel het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het centrum van Haren waardoor meer mensen vaker naar Haren komen.

Voorzitter van het Dorpsfonds Karel Jan Alsem: ‘We zijn erg blij met de benoeming van Wessel. Met zijn enthousiasme en enorme ervaring kan hij een goede stimulerende rol vervullen naar winkeliers en andere ondernemers.”. Eén van zijn eerste taken is een kennismakingsronde met winkeliers, ondernemers en vastgoedeigenaren voor inventarisatie van de belangrijkste wensen en knelpunten voor het succesvol ondernemen in Haren. De centrummanager zal circa 1 dag per week beschikbaar zijn voor deze functie.

Wie is Wessel Poeder?

Wessel Poeder heeft affiniteit met Haren. Hij heeft hier gesport en komt regelmatig winkelen met zijn kinderen. Na zijn studie Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft hij diverse projecten uitgevoerd met ondernemersverenigingen, -fondsen en gemeentes. Hij heeft veel ervaring opgedaan met het vormgeven van de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden in centrumgebieden.  Sinds 2015 werkt hij met veel plezier bij het adviesbureau Procap aan allerlei ruimtelijke en economische uitdagingen.

“Haren heeft potentieel! Het heeft sfeer, is makkelijk bereikbaar en heeft een hoogwaardig aanbod met een regio functie. Prima zou je denken, maar de Harense ondernemers willen meer en hebben hogere ambities met het centrum. Dat spreekt mij aan! Ik werk graag mee om Haren nog aantrekkelijker te maken en ga ervoor zorgen dat we al die mooie plannen samen met elkaar gaan uitvoeren. Ik heb er zin in!” zegt Wessel Poeder.

Read More
nov01

Dorpsfonds Haren per 1 november officieel een feit

Het bestuur van Stichting Dorpsfonds Haren en wethouder Paula Lambeck van Haren ondertekenden woensdag 28 oktober 2015 het convenant waarmee het Dorpsfonds Haren officieel een feit is.

Het convenant treedt in werking op 1 november 2015 en loopt tot 31 december 2018. Het fonds wordt gefinancierd vanuit een verhoging van de ozb voor niet-woningen en heeft als doel het gebied van de gemeente Haren te versterken en te vermarkten.

Onafhankelijke vertegenwoordiging

“Met het Dorpsfonds is een ‘onafhankelijke’ en slagvaardige vertegenwoordiging van partijen gecreëerd, die met alle organisaties in Haren kan werken aan de versterking van het ‘merk’ Haren, oftewel het woon-, vestigings- en ondernemersklimaat in de gemeente Haren”, stellen de betrokkenen. Het uitgangspunt van het fonds is dat Haren moet worden versterkt vanuit de kernwaarden kwaliteit en groen.

Marketingplan

Voor 2016 heeft het Dorpsfonds een marketingplan opgesteld met allerlei plannen waaronder verbetering van het Raadhuisplein, tegengaan van leegstand door aanstelling van een centrummanager en ontwikkelen van een nieuw, passend Harens evenement. Ook wil het Dorpsfonds meer fiets- en wandelroutes laten ontwikkelen, mede in aansluiting bij Geopark de Hondsrug waar de gemeente Haren sinds dit jaar bij is aangesloten.

Toekomst

De realisatie van alle plannen hangt af van de gemeenteraad die begin november de begroting voor 2016 bespreekt (inmiddels is die goedgekeurd). In februari wordt een website gelanceerd, waarop informatie rondom het Dorpsfonds en haar activiteiten te lezen is.

Bron: Harener Weekblad
Read More
okt26

Oprichting Stichting Dorpsfonds gemeente Haren

Dorpsfonds-Haren-statuten

Heden, zes en twintig oktober tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr Gerhard Bossinade, notaris te Haren:

 • Karel Jan Alsem; voorzitter
 • Jack Lourens; penningmeester
 • Gaby Poell; secretaris

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.

Artikel 1: naam en zetel

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dorpsfonds gemeente Haren.
 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Haren.

Artikel 2: doel

 1. De stichting heeft ten doel: het (doen) verlenen van steun aan initiatieven binnen de gemeente Haren op het gebied van leefbaarheid en welzijn, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • het toekennen van (financiële) bijdragen;
  • het (doen) ontwikkelen van initiatieven die de leefbaarheid bevorderen en saamhorigheid verhogen;
  • en voorts het verrichten van hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

 

Read More
sep02

Haren En Groningen Bij Geopark De Hondsrug

Het European Geoparks Network  (EGN) heeft  2 september 2015 tijdens de vergadering in Rokua (Finland) ingestemd met het uitbreiden van het gebied van Geopark de Hondsrug met de gemeente Haren en een deel van de gemeente Groningen.  Met deze uitbreiding is het 70 km lange Geoparkgebied – door het hanteren van de natuurlijke geomorfologische grenzen , met  als noordelijkste punt  de Noorderbegraafplaats in de stad Groningen tot aan het Bargerveen in Zuidoost Drenthe-  nu compleet. De aanvraag met gebiedsomschrijving en motivering van het belang was eind juli  ter beoordeling naar het EGN verzonden. [···]

Read More