Dorpsfonds Nieuws

sep02

Haren En Groningen Bij Geopark De Hondsrug

Het European Geoparks Network  (EGN) heeft  2 september 2015 tijdens de vergadering in Rokua (Finland) ingestemd met het uitbreiden van het gebied van Geopark de Hondsrug met de gemeente Haren en een deel van de gemeente Groningen.  Met deze uitbreiding is het 70 km lange Geoparkgebied – door het hanteren van de natuurlijke geomorfologische grenzen , met  als noordelijkste punt  de Noorderbegraafplaats in de stad Groningen tot aan het Bargerveen in Zuidoost Drenthe-  nu compleet. De aanvraag met gebiedsomschrijving en motivering van het belang was eind juli  ter beoordeling naar het EGN verzonden.

In september 2013 heeft Geopark de Hondsrug de officiële status van Geopark gekregen. Het Hondsruggebied is daarmee het eerste Geopark van Nederland. Nergens ter wereld is een gebied met deze  geologische ontstaansgeschiedenis.
In april 2015 hebben de gemeenten Haren en Groningen  en de provincie Groningen besloten zich aan te sluiten bij Geopark de Hondsrug.
De gemeente Haren, de gemeente Groningen en provincie Groningen  zijn verheugd over het besluit van het European Geoparks Network.

Wethouder Joost van Keulen van de gemeente Groningen: “Iedereen die de 4Mijl van Groningen wel eens heeft gelopen, weet dat het laatste stuk in de Herestraat richting Grote Markt het meest pijn doet. Midden in de stad voel je de Hondsrug dan letterlijk in de kuiten. Het is goed dat deze laatste ontbrekende schakel nu ook deel uitmaakt van het Geopark”.

Wethouder Paula Lambeck van de gemeente Haren:  “Door de inzet van betrokken ondernemers maken wij nu onderdeel uit van het Geopark en het wereldwijde Unesco netwerk. Dit biedt prachtige toeristische en economische kansen voor de groene parel van het noorden”.

Gedeputeerde Staghouwer  van de provincie Groningen vindt dat deze stap kansen biedt voor de regio. Voor ondernemerschap in de regio,  en voor de bewustwording van de bijzondere natuur- en landschapswaarden in het gebied van Geopark de Hondsrug. Staghouwer: “Ik verwacht dat de activiteiten van het Geopark leiden tot meer betrokkenheid van ondernemers en burgers bij dit bijzondere park.” De provincie werkt daar graag aan mee door initiatieven van burgers die actief betrokken willen zijn bij het beheer van natuur en landschap te ondersteunen en door de recreatieve mogelijkheden  voor toeristisch ondernemen in het gebied te versterken.

UNESCO  status

Met de toetreding tot het European Geoparks Network maakt Geopark de Hondsrug ook deel uit van het Global Geoparks Network dat momenteel bestaat uit 110 leden. Het netwerk staat onder toezicht van UNESCO.
De Algemene Vergadering van UNESCO  bespreekt en besluit in november  2015 over de status van de Geoparken.  Bij een positief besluit krijgen de erkende Geoparken een UNESCO status. Dit is een enorme opsteker voor het netwerk en natuurlijk ook voor het Hondsruggebied. Door de officiële UNESCO status zal Geopark de Hondsrug meer bekendheid krijgen ,  wat een impuls aan het toerisme  en een economische spin-off voor de regio zal geven.

Geopark de Hondsrug

Geopark de Hondsrug vertelt het verhaal van het landschap van Oost-Drenthe. Hoe 150.000 jaar geleden een onvoorstelbare  ijsmassa alles platwalste wat op zijn weg kwam. Hoe ijs en smeltwater het gebied tussen Groningen en Coevorden kneedden en boetseerden tot heuvelruggen en beekdalen. Toen alle ijs gesmolten was, lagen er vier kaarsrechte keileemruggen door het Drents-Groningse landschap. Een uniek geologisch verschijnsel dat het Hondsruggebied tot Geopark maakte.
Dit geologisch erfgoed bepaalde de manier waarop natuur en cultuur zich konden ontwikkelen.
Het geeft het gebied een identiteit die het onderscheidt van andere.

Deel bericht: