auteur

auteur

nov01

Dorpsfonds Haren per 1 november officieel een feit

Het bestuur van Stichting Dorpsfonds Haren en wethouder Paula Lambeck van Haren ondertekenden woensdag 28 oktober 2015 het convenant waarmee het Dorpsfonds Haren officieel een feit is.

Het convenant treedt in werking op 1 november 2015 en loopt tot 31 december 2018. Het fonds wordt gefinancierd vanuit een verhoging van de ozb voor niet-woningen en heeft als doel het gebied van de gemeente Haren te versterken en te vermarkten.

Onafhankelijke vertegenwoordiging

“Met het Dorpsfonds is een ‘onafhankelijke’ en slagvaardige vertegenwoordiging van partijen gecreëerd, die met alle organisaties in Haren kan werken aan de versterking van het ‘merk’ Haren, oftewel het woon-, vestigings- en ondernemersklimaat in de gemeente Haren”, stellen de betrokkenen. Het uitgangspunt van het fonds is dat Haren moet worden versterkt vanuit de kernwaarden kwaliteit en groen.

Marketingplan

Voor 2016 heeft het Dorpsfonds een marketingplan opgesteld met allerlei plannen waaronder verbetering van het Raadhuisplein, tegengaan van leegstand door aanstelling van een centrummanager en ontwikkelen van een nieuw, passend Harens evenement. Ook wil het Dorpsfonds meer fiets- en wandelroutes laten ontwikkelen, mede in aansluiting bij Geopark de Hondsrug waar de gemeente Haren sinds dit jaar bij is aangesloten.

Toekomst

De realisatie van alle plannen hangt af van de gemeenteraad die begin november de begroting voor 2016 bespreekt (inmiddels is die goedgekeurd). In februari wordt een website gelanceerd, waarop informatie rondom het Dorpsfonds en haar activiteiten te lezen is.

Bron: Harener Weekblad
Read More
okt26

Oprichting Stichting Dorpsfonds gemeente Haren

Dorpsfonds-Haren-statuten

Heden, zes en twintig oktober tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr Gerhard Bossinade, notaris te Haren:

 • Karel Jan Alsem; voorzitter
 • Jack Lourens; penningmeester
 • Gaby Poell; secretaris

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.

Artikel 1: naam en zetel

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dorpsfonds gemeente Haren.
 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Haren.

Artikel 2: doel

 1. De stichting heeft ten doel: het (doen) verlenen van steun aan initiatieven binnen de gemeente Haren op het gebied van leefbaarheid en welzijn, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • het toekennen van (financiële) bijdragen;
  • het (doen) ontwikkelen van initiatieven die de leefbaarheid bevorderen en saamhorigheid verhogen;
  • en voorts het verrichten van hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

 

Read More
sep02

Haren En Groningen Bij Geopark De Hondsrug

Het European Geoparks Network  (EGN) heeft  2 september 2015 tijdens de vergadering in Rokua (Finland) ingestemd met het uitbreiden van het gebied van Geopark de Hondsrug met de gemeente Haren en een deel van de gemeente Groningen.  Met deze uitbreiding is het 70 km lange Geoparkgebied – door het hanteren van de natuurlijke geomorfologische grenzen , met  als noordelijkste punt  de Noorderbegraafplaats in de stad Groningen tot aan het Bargerveen in Zuidoost Drenthe-  nu compleet. De aanvraag met gebiedsomschrijving en motivering van het belang was eind juli  ter beoordeling naar het EGN verzonden. [···]

Read More