Dorpsfonds Haren
Dorpsfonds Haren is gestopt per 1-1-2021 Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Bedrijvenvereniging Haren. https://bedrijvenverenigingharen.nl/